zväčšená fotka e-mail REMONT Košice

Spoločnosť Remont, spol. s r.o. bola založená 14. októbra 1991. V tom čase zamestnávala 6 pracovníkov a mala obrat 1 mil. Sk. Už v roku 1992 spoločnosť zaznamenala prudký rozvoj. Momentálne zamestnávame 17 stálych pracovníkov a ročný obrat predstavuje 30 mil.Sk.

Na základe získaných oprávnení spoločnosť ponúka:
a.) dodávku a montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zriadení na znižovanie tlaku plynu, rozvod plynu a spotrebu plynu spaľovaním, montáž ústredného kúrenia, montáž vonkajších a vnútorných rozvodov tepla,
b.) dodávku a montáž, opravy a revízie nízkotlakých a strednotlakých kotolní a tlakových nádob,
c.) výstavbu a rekonštrukcie občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb.

V priebehu svojej existencie spoločnosť realizovala viacero stavieb:
a.) plynofikácia elektrárne Vojany
b.) výstavbu plynových kotolní pre mestá Giraltovce, Fiľakovo, Margecany,Košice, Bardejov, Rožňava
c.) plynofikácia obcí : Poproč, Vlachovo, Šarišské Bohdanovce
d.) mnoho ďalších menších stavieb.

Väčšina zamestnancov spoločnosti sú kvalifikovaní montéri a zvárači so štátnymi skúškami, ktorí sú zárukou kvalitného a odborného vykonania požadovných prác.
Spoločnosť neustále sleduje dynamický rozvoj trhu a pružne reaguje na nové technologické požiadavky a riešenia. Aj vďaka zvyšujúcej sa kvalite realizovaných prác spoločnosť v roku 2003 získala certifikát kvality ISO 9001:2000.